Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε έπειτα από τις τελευταίες εκλογές στις 29/5/2022 είναι το εξής: