Σεμινάρια

  • Κεντητικής
  • Πλεξίματος
  • Ραπτικής
  • Παραγωγής χειροποίητου φύλλου για πίτες κ.α.
  • Πολυφωνικού τραγουδιού κ.τ.λ.